Co to jest kredyt?

Każdy kto potrzebował dodatkowego zastrzyku gotówki z pewnością nie raz pomyślał o zaciągnięciu kredytu. Jest to szybki sposób na uzyskanie funduszy na sfinansowanie dowolnego celu, wydatków czy inwestycji. Jednak na pytanie “kredyt – co to jest?” niewiele osób podałoby właściwą, pełną odpowiedź. Warto wiedzieć, na czym polega kredyt, jakie są jego rodzaje i jak wygląda umowa kredytowa. Istotna jest też wiedza o podstawowych kosztach kredytu, tak aby mieć dobre rozeznanie w tym, jaka oferta bankowa jest najbardziej opłacalna.

Kredyt – co to znaczy? Czym jest kredyt?

Kredyt bankowy to nic innego jak umowa pomiędzy bankiem i kredytobiorcą. Umowa kredytowa jest zawierana na określonych warunkach i na określony czas. Jest sporządzana w formie pisemnej. Na jej mocy bank wypłaca ustaloną kwotę kredytobiorcy, którą ten zobowiązuje się przeznaczyć na określony cel. Natomiast druga strona umowy – kredytobiorca zobowiązuje się do zwrócenia pożyczonego kapitału wraz z naliczonymi odsetkami, prowizją i innymi dodatkowymi opłatami, ustalonymi w zawieranej umowie kredytowej. Spłata kredytu odbywa się zazwyczaj w comiesięcznych ratach lub według innego harmonogramu spłat, sporządzonego przez bank. Okres spłaty kredytu może trwać od kilkunastu miesięcy do nawet kilkudziesięciu lat.

Kredyt wyróżnia trzy podstawowe cechy:

 • zwrotność
 • celowość
 • odpłatność

Rodzaje kredytów

Główną klasyfikację kredytów najlepiej zaprezentować przez podział na kredyty udzielane osobom prywatnym (konsumentom) i kredyty dla podmiotów gospodarczych.

Wśród kredytów dla konsumentów wyróżnia się:

 • kredyt mieszkaniowy
  • kredyt hipoteczny
  • kredyt o innym zabezpieczeniu niż hipoteka
 • kredyt konsumencki
  • kredyt gotówkowy
  • kredyt studencki
  • kredyt samochodowy
  • kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
 • kredyt konsolidacyjny.

Te kredyty różnią się między sobą warunkami przyznania, okresem kredytowania, maksymalną kwotą kredytu, celowością przeznaczenia, a także wysokością oprocentowania.

Wśród kredytów dla podmiotów gospodarczych można wyróżnić:

 • kredyt obrotowy
  • kredyt na rachunku bieżącym (overdraft)
  • kredyt na rachunku kredytowym
 • kredyt inwestycyjny

Kredyty można podzielić na odnawialne i nieodnawialne. Charakterystyczną cechą kredytów odnawialnych jest to, że spłata kredytu zwiększa kwotę kredytu dostępna do wypłaty, która jest ograniczona limitem przyznanym przez bank. Natomiast kredyty nieodnawialne to takie, z których można skorzystać tylko raz, a spłata kredyty nie zwiększa kwota dostępnej do wypłaty kredytu.

Co to jest kredyt? Umowa kredytowa – jak wygląda?

Umowa kredytowa powinna być zawarta w formie pisemnej. To w niej podane są wszystkie informacje odnośnie kredytu, koszty związane z zaciągnięciem kredytu, warunki jego spłaty. Z tego powodu tak ważne jest to, aby dokładnie zapoznać się z treścią umowy kredytowej przed jej zawarciem z kredytodawcą.

Elementy występujące w podstawowej umowie kredytowej to:

 • strony umowy,
 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • postanowienia ogólne,
 • kwotę kredytu,
 • zasady i termin spłaty kredytu,
 • cel przeznaczenia kredytu,
 • okres kredytowania
 • wysokość oprocentowania,
 • wysokość prowizji i innych opłat,
 • sposób zabezpieczenia kredytu,
 • zakres uprawnień kredytodawcy związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty zobowiązania,
 • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
 • informacje o warunkach zmiany i odstąpienia od umowy przez bank i kredytobiorcę,
 • informacje o skutkach naruszenia umowy przez jedną ze stron.

 

Podstawowe koszty kredytu

Niezależnie od tego czy decydujesz się na kredyt gotówkowy na niewielką kwotę, czy też zawierasz umowę na kredyt hipoteczny, zawsze powinieneś brać pod uwagę całkowity koszt kredytu. To wszystkie opłaty, jakie wiążą się z uzyskaniem kredytu. Zalicza się do nich:

 • odsetki – to podstawowy składnik kredytu, określany przez wysokość oprocentowania. Wysokość odsetek zależy od stopy procentowej, wielkości kapitału, czasu, na jaki został on udostępniony oraz sposobu wyznaczania odsetek.
 • koszty dodatkowe – tego rodzaju koszty każda instytucja bankowa ustala indywidualnie, zalicza się do nich m.in. prowizję oraz opłatę przygotowawczą.
 • ubezpieczenie – rzadko jest obowiązkowe, jest to forma zabezpieczenia dla banku. Jednak przy kredycie hipotecznym może się okazać konieczne, na przykład gdy masz za niski wkład własny.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby uzyskać kredyt?

Każdy pełnoletni obywatel ma prawo ubiegać się o kredyt, co jednak nie jest równoznaczne z jego otrzymaniem. Procedura uzyskania kredytu może być dla niektórych skomplikowana i czasochłonna. Z pewnością musimy złożyć wniosek kredytowy i dopełnić szeregu formalności, wymaganych przez bank. Następnie bank analizuje zdolność kredytową wnioskodawcy i na jej podstawie podejmuje decyzję kredytową. Czym jest zdolność kredytowa? Najprościej ujmując jest to możliwość spłaty potencjalnego zadłużenia – kredytu wraz z odsetkami i innymi opłatami. Składają się na nią m.in. uzyskiwane dochody, koszty utrzymania w wymiarze miesięcznym oraz wysokość aktualnego zadłużenia.